Warning: include(/home/sapcoir/public_html/wp-content/themes/sahifa-wpcity/includes/widgets/widget-posts.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sapcoir/public_html/wp-content/themes/sahifa-wpcity/includes/widgets.php on line 12

Warning: include(): Failed opening '/home/sapcoir/public_html/wp-content/themes/sahifa-wpcity/includes/widgets/widget-posts.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/sapcoir/public_html/wp-content/themes/sahifa-wpcity/includes/widgets.php on line 12
راهکارهای حقوقی وصول شارژ آپارتمان | خاک انداز
جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷
مطالب جدید
خانه / راهکارهای حقوقی وصول شارژ آپارتمان
راهکارهای حقوقی وصول شارژ آپارتمان

راهکارهای حقوقی وصول شارژ آپارتمان

شارژ آپارتمان یکی از مشکلاتی است که در برخی آپارتمان‌ها پیش می‌آید. شارژ عبارت است از هزینه‌های مشترکی که در مجموعه‌های آپارتمانی توسط مدیر یا مدیران برآورد و تعیین می‌شود و ساکنان ملزم به پرداخت آن هستند. هزینه‌هایی مانند هزینه قبوض آب، گاز و برق و دستمزد سرایدار، نگهبان، تعمیرات قسمت‌های مشترک و…، مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به‌طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد یا به تاسیسات ساختمان مرتبط است، همگی جزو شارژ ساختمان محسوب می‌شود.
تاسیسات قسمت‌های مشترک شامل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخت‌شویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها اعم از لوله‌های فاضلاب، آب، برق، ‌تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری (در صورتی که به یک واحد خاص اختصاص نداشته باشد) گذرگاه‌های زباله و محل است. تمامی تاسیسات موجود در بام که برای استفاده عموم است نیز جزو شارژ محسوب شده که هزینه‌های آن به‌طور مساوی بین تمامی واحدها تقسیم می‌شود.
بنابراین هزینه‌های مربوط به آسانسور نیز جزو هزینه‌های عمومی بوده و شامل حق شارژ برای تمامی ساکنان ساختمان است. حال اگر به‌طور مثال واحد همکف یا طبقه اول مدعی شود به هر دلیلی تمایل ندارد شارژ مربوط به آسانسور را پرداخت کند چه باید کرد؟ در چنین وضعیتی مدیر آپارتمان می‌تواند توسط اظهارنامه، با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن از او حق شارژ را مطالبه کند. اما اظهارنامه وسیله‌ای است رسمی برای مطالبه حق و مدیر آپارتمان نمی‌تواند برای مطالبه سهم هزینه‌های مربوط به آسانسور که ساکنان از پرداخت سهم خود خودداری می‌کنند، شفاهی یا به وسیله نامه معمولی یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات، اقدام کنند زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالک در مراجع قضایی و ثبتی هرگز کافی نیست و مدیر آپارتمان مکلف است بدهی مالک یا استفاده‌کننده را به وسیله اظهارنامه به‌طور رسمی بخواهد. اظهارنامه روی فرم‌های مخصوصی که از دادگاه تهیه می‌شود به وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم و ذیل آن امضا می‌شود، سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می‌شود.
این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهارنامه به ساکن طبقه اول یا هر واحدی برای آپارتمان ایجاد می‌شود زیرا بموجب ماده ۱۰ مکرر قانون هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر آپارتمان می‌تواند به تشخیص خود با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع آب گرم (نه آب سرد) برق، گاز و… به او خودداری کند تا بدین وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود. بدیهی است مدیر آپارتمان نمی‌تواند و نباید پیش از ابلاغ اظهارنامه، مالک یا استفاده‌کننده بدهکار را، از خدمات مشترک محروم کند.
چنانچه مدیر آپارتمان برحسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان از ساکن طبقه‌ای که شارژ نمی‌پردازد، اظهارنامه ارسال کند، لکن وی همچنان به علت استفاده نکردن از آسانسور از پرداخت بدهی خودداری کند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات‌مدیره برای وصول وجه مزبور اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. پس از ابلاغ اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی، معادل بدهی بدهکار، اموال او بازداشت‌شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط کارشناس ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می‌شود. بدین صورت طلب ساختمان وصول می‌شود.
یک راه دیگر هم این است که زمانی که قطع خدمات مشترک ممکن نباشد به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز موظف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی نموده و واحد بدهکار را در صورت وجود ادله قوی از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه می‌نمایند. استفاده مجدد از خدمات نیز موکول به پرداخت هزینه‌های معوق به‌وسیله واحد متخلف بنا به گواهی مدیر ساختمان یا به حکم دادگاه و نیز هزینه‌های مربوط به استفاده مجدد خواهد بود

منبع: فرهیختگان آنلاین
خاک انداز – khakandaz.com